Bosbeekschool Santpoort-Noord

Bosbeekschool Santpoort-Noord

Nieuwbouw en renovatie van een basisschool met 12 lokalen, een speellokaal, een aula en onderwijs ondersteunende ruimten. Het heeft een bruto vloeroppervlak bestaand (te renoveren gebouw) van 160 m2 en 1588 m2 nieuwbouw. In de omgeving van de school staan veel historische gebouwen met monumentenstatus. Bij de architectuur van de nieuwbouw van de Bosbeekschool is aansluiting gezocht met de stijl van de Amsterdamse School. Een stukje geschiedenis van de school is behouden in het oude karakteristieke trappenhuis van de oude school. Hieromheen is een volledig nieuwe school gebouwd. De oorsprong van de school ligt in 1866.