Kwaliteit

Willems Uden, vakkundig en up-to-date

We hechten veel waarde aan veiligheid, gezondheid en milieu

Kwaliteit, Arbo en milieu
De zorg voor veiligheid, gezondheid en milieu is geïntegreerd in ons kwaliteitssysteem. Willems Uden realiseert kwalitatief hoogwaardige projecten met aandacht voor veiligheid en gezondheid. Wij realiseren onze installaties met zorg voor mens en milieu. Maatschappelijk verantwoord ondernemen en duurzame oplossingen staan hierbij centraal. Veiligheids-, gezondheids- en milieuaspecten zijn gelijkwaardig aan het behalen van een financieel bevredigend projectresultaat en de continuïteit van ons bedrijf in de toekomst.

Investeren in techniek en duurzaamheid
Willems Uden investeert veel in techniek en duurzaamheid. Medewerkers volgen regelmatig cursussen, opleidingen en trainingen om op de hoogte te blijven van de laatste technische ontwikkelingen en innovaties. Daarnaast onderneemt Willems op maatschappelijk verantwoorde wijze (MVO), onder andere via het ontwerpen en installeren van verschillende geavanceerde energiezuinige en duurzame installaties en verduurzaamde bedrijfsprocessen zoals bijvoorbeeld duurzaam inkopen en afval scheiden. Willems Uden heeft voldoende flexibiliteit om ook op grote projecten professioneel te opereren, maar levert nog steeds de kwaliteit die je van een familiebedrijf mag verwachten. Deze kwaliteit wordt tevens gewaarborgd door verregaande certificering en kwaliteitscontrole.

Certificeringen
Certificeringen zijn voor ons geen doel op zich, maar een middel om kwaliteit te borgen. We tonen zo aan dat wij serieus met ons vak omgaan. Wij conformeren ons aan de laatste eisen en werkwijzen. Om deze certificeringen te behouden, bewijzen wij ons vakmanschap keer op keer. Dit dient zowel uw belang als dat van onze medewerkers. Dit zijn onze certificeringen:

Uneto-Vni-logo
Stek-logo
Kiwa-VCA-gecertificeerd-logo
Erkend-leerbedrijf-logo
SEI-erkend-installateur-logo
Sterkin-erkend-installateur-logo
Instal-logo
Kiwa-ISO-9001-gecertificeerd-logo
CO-Vrij-gecertificeerd-logo