Gezondheidszorg

Willems Uden, voor een gezond binnenklimaat

Willems Uden werkt al jaren aan installatieprojecten in de zorg. We weten wat er speelt. Willems Uden weet waar behoefte aan is en aan welke wettelijke eisen moet worden voldaan. Bijvoorbeeld op het gebied van hygiëne en legionellapreventie.

Veiligheid voorop
Onze installaties zijn zo ingericht dat er in geen geval een gevaarlijke situatie ontstaat voor patiënten. Zelfs niet tijdens onverwachte storingen of calamiteiten. Het belang van deze kwetsbare groep staat voorop.

Een aangenaam en schoon klimaat
Onze installaties hebben als doel een schoon, aangenaam en stil leefklimaat te bewerkstelligen. Patiënten ervaren een optimale kwaliteit van lucht en omgeving. Ook verzorgers kunnen hun taken hierdoor optimaal uitvoeren. Patiënten en verzorgers brengen tenslotte een groot deel van de dag of zelfs de gehele dag in een centrum door.

Flexibele regeltechniek
De verschillende ruimtes in een centrum dienen verschillende doeleinden. Van appartementen voor patiënten tot een trainingscentrum. Onze installaties zijn zo ingericht en aangebracht dat voor elke ruimte een optimaal leef en/of werkklimaat ontstaat. Regelbaar per ruimte en aangepast op de wensen van de patiënt of gebruiker.

Het oog wil ook wat
De architect heeft voor het interieur van een centrum een bepaalde zienswijze. Thema’s als huiselijkheid, warmte en privacy vergroten de leefbaarheid in een centrum. Het op de juiste wijze van inpassen van de installaties kan hier een positieve bijdrage aan leveren. Denk daarbij aan het uiterlijk, de positie en de kleur van zichtbare installatieonderdelen.

Duurzaamheid
De installaties dienen vanuit het oogpunt van duurzaamheid en energiebesparing optimaal ontworpen en uitgevoerd te worden. Wanneer wij mogelijkheid zien om de installatie te verduurzamen zullen wij dit zeker voordragen. Installaties worden niet alleen als door een technische bril bekeken. Ook de belevingswereld van patiënten, gebruikers en opdrachtgever wordt in ogenschouw genomen. Wanneer we het over de beleving van het klimaat hebben, zijn we namelijk onderhevig aan verandering. Temperatuur, vocht en de kwaliteit van lucht hebben een grote invloed op de atmosfeer in een ruimte of gebouw. In deze aaneenschakeling van veranderingen is Willems Uden de constante factor. Wij anticiperen en reageren met onze installaties op alle verwachte en onverwachte veranderingen en denken hierbij graag met onze klant mee om klantwensen te koppelen aan onze deskundigheid en passie om zo de best mogelijke maatwerk installatie met optimale beleving van klimaat te realiseren.