Maatschappelijk betrokken

Willems Uden, duurzaam en maatschappelijk verantwoord

Willems Uden, maatschappelijk verantwoord

Willems onderneemt op een duurzame en maatschappelijk verantwoorde wijze (MVO)
We zoeken een evenwicht tussen financieel economische resultaten, sociale belangen en het milieu. Onder andere door het ontwerpen en installeren van verschillende geavanceerde energiezuinige en duurzame installaties en verduurzaamde bedrijfsprocessen zoals bijvoorbeeld duurzaam inkopen en afval scheiden. Als Willems Uden nemen we onze verantwoordelijkheid naar onze medewerkers, opdrachtgevers en leveranciers. Wij belasten onze omgeving, het milieu en de maatschappij niet onnodig en willen daarmee een onderneming zijn waarop vertrouwd wordt.

Arbo en milieu
Wij realiseren onze installaties met zorg voor mens en milieu. Hierbij staan maatschappelijk verantwoord ondernemen en duurzame oplossingen centraal. Naast de zorg voor kwaliteit hebben we ook aandacht voor goede arbeidsomstandigheden. Hierdoor is de veiligheid en gezondheid van onze werknemers en andere betrokkenen in de keten zoveel mogelijk gewaarborgd. Daarbij wordt het milieu zo min mogelijk belast. Door de toepassing van dit beleid wordt het welzijn van alle medewerkers bevorderd en dragen we zorg voor onze omgeving.

Social Return On Investment (SROI)
Social Return On Investment (SROI) houdt in dat we iets terug doen voor de maatschappij om zodoende maatschappelijke meerwaarde te creëren. SROI is een vast aandachtspunt in het personeelsbeleid van Willems Uden. Zo realiseren wij continu onder andere leerwerk-, werkervarings- en/of stageplaatsen voor (toekomstige) studenten. Een leerwerktraject is een aanwinst op de cv van de student en zal in sommige gevallen zelfs direct tot een baan leiden. Naast de inspanningen op opleidingsgebied leveren wij tevens inspanningen op het gebied van SROI door het bieden van werkgelegenheid aan (langdurig) werklozen en personen uit achtergestelde groepen.

Erkend leerbedrijf
Willems Uden wil als kwalitatief hoogstaande partner blijven functioneren. We hebben veel aandacht voor scholing. Willems Uden is een erkend leerbedrijf (SBB) op diverse gebieden in de installatietechniek. We hebben vaste gecertificeerde praktijkopleiders en diverse opgeleide leidinggevende monteurs welke op de bouwplaats als praktijkopleider worden ingezet.
Doorlopend hebben wij leerwerkplekken van diverse opleidingsniveaus beschikbaar voor studenten. Hiervoor hebben wij onder andere een samenwerkingsverband met Installatiewerk Brabant Zeeland, het ROC en het Udens College.

Lokaal betrokken
Willems Uden opereert landelijk, maar heeft ook in Uden vele projecten op haar naam staan. Projecten zoals onder andere Speelleercentrum De Wijde Wereld, Ontmoetingsplein MuzeRijk, de duurzame wijk Velmolenbuiten en de verbouw en nieuwbouw van Markant Uden.
We maken deel uit van de Udense Ondernemersvereniging De Kring en sponsoren deze. Ook sponsoren wij voetbalvereniging RKSV UDI’19, voetbalvereniging FC Uden, voetbalvereniging FC De Rakt, Markant Uden, carnavalsvereniging De Knoerissen, Udense Ondernemersvereniging de Kring, Uden on Ice en zijn we betrokken bij Udense Uitdaging.