Leveringsvoorwaarden

Leveringsvoorwaarden

Van toepassing zijn de Algemene Leveringsvoorwaarden Installerende Bedrijven 2007 (ALIB 2007).
Is de opdrachtgever consument, dan zijn van toepassing de Algemene Voorwaarden voor Installatiewerk voor Consumenten (AVIC).
Klik op de link om de algemene voorwaarden te bekijken.

Inkoopvoorwaarden

Op al onze aanvragen, offertes, aanbiedingen, opdrachten, (inkoop)orders, opdrachtbevestigingen en overeenkomsten die wij sluiten zijn de Algemene inkoopvoorwaarden Installatiebedrijf Willems B.V. zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel van toepassing.
Klik op de link om de algemene inkoopvoorwaarden te bekijken.