Duurzame energie

Duurzaam en doordacht

Duurzame energie is energie waarover we voor onbeperkte tijd kunnen beschikken. Door het gebruik hiervan wordt ons leefmilieu en de mogelijkheden voor toekomstige generaties niet benadeeld.

Kosten besparen en milieuwinst? Een verbeterde concurrentiepositie? Kies dan voor duurzame energie. Willems Uden denkt continu met de klant mee over de inzet van energiezuinige systemen. Daarnaast passen wij bij voorkeur, uiteraard in overleg met de klant, systemen en methoden toe die onder duurzaam bouwen (DuBo) vallen.
Wij geven u graag advies over duurzame installaties. We ontwerpen, realiseren, regelen, onderhouden en beheren deze.

Bodemenergie en aardwarmte

Beiden zijn duurzame vormen van energie die bijdragen aan een besparing van fossiele brandstoffen en aan de vermindering van CO2-uitstoot. Door gebruik te maken van bodemenergie kunnen gebouwen, wijken, woningen, kassen en fabrieken op een duurzame manier worden verwarmd en gekoeld. Ook het leveren van warm tapwater kan worden ondersteund door aardwarmte.

Een warmtepomp levert rendement
Een warmtepomp onttrekt warmte uit een duurzame bron. Het toepassen van een warmtepomp voor de verwarming van gebouwen en de productie van warm water is de laatste tijd flink in opmars. Met een warmtepomp op aardwarmte kunt u uw huis of gebouw verwarmen en koelen met duurzame energie uit de aarde. Met aardwarmte bespaart u fors op de energiekosten voor de verwarming en koeling van uw huis of gebouw en het opwekken van warm tapwater. U heeft minder last van de stijgende energieprijzen, want uw energie komt voor een groot deel gewoon uit de aarde.

Luchtwarmtepomp
Met behulp van een luchtwarmtepomp benutten we de energie die in de buitenlucht zit. Zo kunnen de ruimtes in een huis en gebouw en het douchewater worden verwarmd. Daarnaast kan het systeem in de zomer omgekeerd worden tbv koeling.

Fors besparen met warmte– en koude opslag
Willems Uden is de constant factor in de aaneenschakeling van veranderingen in het klimaat. Willems reageert en speelt in op alle verwachte en onverwachte veranderingen. Met koeling en verwarming door koude warmte opslag in combinatie met een warmtepomp kunt u fors besparen op uw energiekosten ten opzichte van conventionele koeling. Ook uw CO2-uitstoot daalt drastisch. Zo voldoet u direct aan de geldende milieuwetgeving. Koude warmte opslag in de bodem wordt in Nederland op vrij grote schaal toegepast, vooral bij nieuwbouw echter ook bij renovatie is het een te overwegen optie.

Warmte Terugwin Systeem (WTW)

Een WTW-systeem is een ventilatiesysteem waarbij de warmte van de afgezogen lucht uit het huis of de woning wordt hergebruikt om de aangezogen verse buitenlucht te verwarmen om zo een aangenaam en fris leefklimaat te creëren. In veel gevallen is het de aangewezen ventilatietechniek voor goed geïsoleerde en luchtdichte huizen en gebouwen.

De werking van warmteterugwinning
Het is een dubbel systeem van mechanische ventilatie in één apparaat: één systeem zuigt warme vervuilde en vochtige lucht uit de woning, een tweede systeem blaast schone buitenlucht naar binnen.
De afgezogen warme lucht verwarmt een warmtewisselaar. Deze verwarmt de aangezogen koude buitenlucht. De twee luchtstromen blijven in de warmtewisselaar van elkaar gescheiden.

Zonne-energie

Zonne-energie wordt steeds populairder. Het is een gemakkelijke manier om zelf energie op te wekken. Zonnepanelen en zonneboilers hebben hun nut bewezen. Het wordt ook steeds beter betaalbaar en daardoor steeds rendabeler. Een goed moment dus om over te stappen op uw eigen duurzame energievoorziening.

Zonne-energie, een duurzame oplossing
Zonne-energie is duurzame energie, het bespaart u geld en u kunt profiteren van fiscale voordelen. Kraanwater opwarmen met zonnewarmte, vindt plaats met een zonneboiler en zonnecollectoren op het dak. Een zonneboilercombi verwarmt naast kraanwater ook uw huis of gebouw.

Zonne-energie, een vooruitziende keuze
In een wereld waar fossiele brandstoffen steeds schaarser worden is zonne-energie een slimme keuze. In Nederland schijnt de zon voldoende om zonneboilers en zonnepanelen te laten werken. Zonne-energie is oneindig beschikbaar. Bij gebruik van zonne-energie komen er nauwelijks milieubelastende stoffen vrij, zoals bijvoorbeeld CO2.

Van A tot Zonne-energie
We adviseren u over de juiste keuze voor de beste prijs. We installeren, monitoren en beheren uw zonnepanelen en zonneboiler.