Werkwijze

Willems Uden, van A tot Z

WILLEMS UDEN IS EEN ALLROUND WERKTUIGBOUWKUNDIG INSTALLATIEBEDRIJF

Bij de aanleg van een werktuigbouwkundige installatie moet u kunnen rekenen op een feilloze uitvoering van de werkzaamheden en op een optimale functionaliteit van de installaties en systemen. Wij bieden een totaalpakket. Wij geven u een haarscherp beeld van de werkwijze van het project en van de te verwachten kosten.

Advies
Door onze kennis en ervaring al in de voorbereidingsfase van uw plannen in te zetten, kunnen we kwaliteit waarborgen. We dragen oplossingen op maat aan en geven u een goed energieadvies. We zetten in gezamenlijkheid het hele traject met u op. Vanuit bestek of als onderdeel van het bouwteam. Uitgangspunten zijn daarbij uw ideeën en wensen wat betreft klimatologisch comfort. We inventariseren samen welke producten en diensten er nodig zijn. 

Ontwerp
We ontwerpen voor elk project een installatie voor u op maat. Daarbij houden we rekening met zo laag mogelijke exploitatiekosten. Het ontwerp bestaat uit tekeningen, beschrijvingen en definitieve installatietechnische berekeningen. Dit wordt ondersteund door onze engineers. We maken daarbij gebruik van software als Autocad, Stabicad, VABI en REVIT. Het uitvoeringsplan en de werkplanning wordt samengesteld. We hanteren hiervoor uiteenlopende methodieken. Voorbeelden hiervan zijn de LEAN en BIM methodiek. Hierdoor worden faalkosten gereduceerd. In het uiteindelijke ontwerp ligt alles precies vast.

Realisatie
Het onwerp is grondig uitgewerkt tot op uitvoeringsniveau. Dat zorgt ervoor dat de realisatie vlot en volgens planning kan verlopen. De uitvoering wordt voortdurend getoetst op een juiste toepassing van het uitvoeringsplan en de installatievoorschriften. Ook wordt continu gekeken of het voldoet aan de specifieke wensen van u als klant. Willems Uden beschikt over een eigen werkplaats en een magazijn. In de werkplaats worden diverse voorbereidende werkzaamheden ten behoeve van onze projecten gedaan. Er worden bijvoorbeeld onderdelen prefab geproduceerd. Hierdoor wordt de uitvoering ter plaatse van het project zo optimaal mogelijk voorbereid en ondersteund.

Beheer
Willems Uden hecht grote waarde aan tevreden klanten. Wij hebben een afzonderlijke afdeling Service & Onderhoud. Deze afdeling is verantwoordelijk voor het onderhouden van de installaties conform een strak schema. Door het onderhoud en beheer goed te regelen, kunnen we de kwaliteit voor een lange tijd garanderen. Het vaststellen van de aard van de werkzaamheden en de daaraan gekoppelde frequenties baseren we op onze langdurige branche-ervaring en de kennis uit de vele onderhoudsrapportages. Daarmee bent u verzekerd van een hoogwaardige installatie en van het continu optimaal functioneren van uw installatie. 

24/7 service en onderhoud

Wij beheren en onderhouden alle soorten technische installaties.
Onze serviceafdeling is uiteraard 24 uur per dag paraat en direct bereikbaar
(telefoonnummer 0413 – 26 27 37).
Elke servicewagen is voorzien van de modernste gereedschappen en apparatuur zodat een probleem direct verholpen kan worden.
Non-stop service. 24/7 bereikbaar. Daar staan we voor.