61 woningen in de duurzame wijk Velmolen Buiten te Uden

61 woningen in de duurzame wijk Velmolen Buiten te Uden

Een compleet nieuw ontwikkelde duurzame wijk Velmolen Buiten in Uden-Zuid. Alle woningen zijn voorzien van duurzame installaties die minder energie kosten en dus een lagere CO²-uitstoot geven. Verder hebben ze een geweldig goed geïsoleerde schil. De woningen zijn ook bedacht om van meer, toekomstige, duurzame voorzieningen voorzien te worden. Er is maximaal rekening gehouden met de zon. Alle daken zijn maximaal naar het zuiden gericht voor het gebruik van zonne-collectoren en PV-cellen. Ook maken we gebruik van passieve zonne-energie. Zo zijn er grote ramen op het zuiden. Met zonwering in de zomer, maar vooral 's winters worden de huizen verwarmd door het winter- en lentezonnetje. Natuurlijk worden alle woningen voorzien van warmtepompen, met warmte- en koude-opslag. Verder is de hele waterhuishouding in de wijk goed geregeld, door een zogeheten waterbuffering in de vorm van een wadi. Veel halfverhardingen zorgen voor maximale infiltratie van regenwater. De wadi zorgt voor biodiversiteit van inheems groen en beplanting. Er is maximale beleving doordat alle woningen uitzicht hebben op het park."