Kindcentrum Cromvoirt opgeleverd 1024 768 willemsuden

Kindcentrum Cromvoirt opgeleverd

Op 6 september jl. is de nieuwbouw van Kindcentrum Cromvoirt door Willems Uden Technische Installaties in samenwerking met Laride, Boink, Bouwbedrijf van den Bouwhuijsen en Welvaarts opgeleverd aan een tevreden opdrachtgever en eindgebruiker.