Duurzame installaties binnen de utiliteitsbouw 1024 693 willemsuden
Duurzame installatie utiliteitsbouw

Duurzame installaties binnen de utiliteitsbouw

Duurzame installaties zijn tegenwoordig niet meer weg te denken uit de samenleving. De populariteit blijft stijgen en installaties blijven doorontwikkelen. Door het verduurzamen van installaties draag je bij aan een schoner milieu en bespaar je eveneens op de kosten. In deze blog gaan we in op een aantal vormen van duurzame installaties en hoe Willems Uden dat zelf en bij haar klanten toepast.

Welke mogelijkheden zijn er?

Er zijn tegenwoordig eindeloze mogelijkheden voor het verduurzamen van een pand. We focussen voor nu op een aantal duurzame installaties waar Willems Uden in gespecialiseerd is.  

Bodemenergie

Bodemenergie is een goede vorm van duurzame energie. Hierbij wordt de warmte die van nature in de bodem zit gebruikt voor het verwarmen of koelen van gebouwen. De bodemenergie wordt gewonnen uit de ondergrond tot 500 meter diep en draagt bij aan een besparing van fossiele brandstoffen en een reductie van CO2-uitstoot.

Warmtepomp

Het aanschaffen van een warmtepomp sluit naadloos aan op het gebruik van bodemenergie. Een warmtepomp onttrekt namelijk warmte uit een duurzame bron en gebruikt dat om gebouwen te verwarmen of koelen. Met het aanschaffen van een warmtepomp en gebruik van bodemenergie bespaar je flink op energiekosten voor het verwarmen van je pand, evenals het opwekken van warm tapwater.

Warmte-terugwin-systeem (WTW)

Een WTW-systeem is een ventilatiesysteem waarbij de warmte uit afvoerlucht wordt hergebruikt om de verse buitenlucht te verwarmen om op die manier een aangenaam en fris leefklimaat te creëren. De warmte blijft dus langer behouden, waardoor er in de winter minder gestookt hoeft te worden. Een WTW-systeem is een dubbel systeem van mechanische ventilatie in één apparaat. In het eerste systeem verwarmt de afgezogen lucht een warmtewisselaar, die in systeem twee de aangezogen koude buitenlucht verwarmt.

Zonne-energie

De populariteit van zonne-energie blijft, door de gemakkelijke manier van energie opwekken, maar stijgen. Zonlicht is natuurlijk onuitputtelijk en bij het omzetten naar energie of warmte komen er geen broeikasgassen vrij, waardoor het een basiselement is om een gebouw zelfvoorzienend te maken. Bij zonne-energie kan er onderscheid worden gemaakt tussen zonnepanelen en een zonneboiler. Een zonneboiler wekt in tegenstelling tot zonnepanelen geen energie, maar warmte op om water te verwarmen. Dit water kan gebruikt worden om een gebouw te verwarmen, maar kan ook gebruikt worden als warm tapwater. De zonneboiler is dan ook de enige vorm van zonne-energie waar Willems Uden in gespecialiseerd is. Zonnepanelen die stroom opwekken vallen daar niet onder.

Wat doet Willems Uden aan duurzame installaties?

Bij Willems Uden hebben we de afgelopen jaren ook veel geïnvesteerd in duurzame installaties. Op dit moment wordt de installatie van 186 zonnepanelen gerealiseerd, wat zorgt voor een enorme vooruitgang op het gebied van duurzaamheid. De door zonnepanelen opgewekte energie kan voor verschillende doeleinden worden gebruikt. Neem als voorbeeld de elektrische auto’s in het wagenpark van Willems Uden. In een wereld waar fossiele brandstoffen steeds schaarser worden, is zonne-energie een slimme keuze. De zelf opgewekte zonne-energie vervangt de fossiele brandstoffen die bij reguliere auto’s gebruikt worden. Door de reductie van het gebruik van onder meer diesel en benzine komen er minder broeikasgassen vrij die bijdragen aan de opwarming van de aarde.

Natuurlijk hebben wij in ons pand ook het eerder benoemde WTW-systeem geïnstalleerd. We behalen hierbij een hoog rendement warmteterugwinning uit de luchtbehandeling waardoor we er minder energie in hoeven te stoppen.

Ons pand is inmiddels volledig gasloos doordat we het volledige pand hebben voorzien van luchtwarmtepompen om te verwarmen en te koelen, wat ook bijdraagt aan het milieu. Door dit soort duurzame installaties proberen we de uitstoot van milieubelastende stoffen, zoals CO2, zoveel mogelijk te reduceren.

Duurzame installaties die passen bij de klant

De steeds veranderende wet- en regelgeving en onze drive om zo duurzaam mogelijke projecten op te leveren, zorgt ervoor dat Willems Uden veel in contact staat met de klant. Het contact met de klant is zeer belangrijk om een zo duurzaam mogelijke installatie te realiseren die past bij de klant. Veel van de eerdergenoemde duurzame installaties worden geïnstalleerd bij huidige en opgeleverde projecten. De wensen van de klant staan bij ons altijd centraal, waarbij we binnen de gestelde kaders de beste en meest duurzame installatie willen realiseren. Daarbij gaat het om het opwekken van duurzame energie, maar ook het zo duurzaam mogelijk gebruiken van energie.

Zou je meer willen weten over duurzame installaties? Neem gerust contact met ons op of klik op de link om meer te weten te komen over onze specialismen.