Louis Bouwmeesterschool Amsterdam

Louis Bouwmeesterschool Amsterdam

Renovatie en nieuwbouw van basisschool leidt tot duurzame frisse school. Omdat het bestaande gebouw niet meer voldeed aan de eisen die het moderne onderwijs aan een schoolgebouw stelt, maar wel gewaardeerd wordt vanwege de authentieke uitstraling van een H-school, is het bestaande schoolgebouw grondig gerenoveerd en uitgebreid met twee nieuwe bouwdelen. De renovatie was noodzakelijk om de school te kunnen moderniseren en tegelijkertijd het karakter van het gebouw te herstellen. Eén gedeelte van de school bestaat uit een gebouw van twee verdiepingen met in totaal 12 lokalen. In het andere deel bevinden zich het gymnastieklokaal, de aula met toneel, kantoren en een aantal speciale lokalen voor bijvoorbeeld handvaardigheid, muziek of tekenen. Beide gebouwdelen zijn verbonden door een tweetal glazen gangen.