IKC De Samenstroom Gemert

IKC De Samenstroom Gemert

Nieuwbouw van een Integraal Kind Centrum met daarin de Michaelschool met 15 klassen, een kinderdagverblijf, een peuterspeelzaal en buitenschoolse opvang.