IKC De Piramide Zoetermeer

IKC De Piramide Zoetermeer

Nieuwbouw van een Integraal Kind Centrum met daarin een basisschool van 14 klassen met een kinderdagverblijf van drie groepen, een peuterspeelzaal en een buitenschoolse opvang.