Educatief basiscentrum Noord Schijndel

Educatief basiscentrum Noord Schijndel

Renovatie en verbouwing van bestaande basisschool ’t Kwekkeveld, nieuwbouw van basisschool De Vossenberg en de daaraan gekoppelde nieuwbouw van een kinderopvang, buitenschoolse opvang en een peuterspeelzaal en renovatie/integratie van de bestaande gymzaal, alles op één locatie. Het gedeelte nieuwbouw heeft een BVO van 1.539 m2 en het gedeelte renovatie een BVO van 2.043 m2. De installatie voldoet aan de eis Frisse Scholen Klasse B conform Agentschap NL.