Centrum Jeugd en Gezin De Kindercirkel Gulpen

Centrum Jeugd en Gezin De Kindercirkel Gulpen

Nieuwbouw van een regionaal centrum voor kinderen en opvoeders. Het gebouw heeft een bruto vloeroppervlak van 4.370 m2 en biedt onderdak aan basisschool De Triangel, SBO Bernardus (school voor speciaal onderwijs), gymzaal, peuterspeelzaal de Slotmuisjes, kinderopvang Hupsakee, Buitenschoolse Opvang de Tovertuin en Centrum voor Jeugd en Gezin: welzijnsinstelling Trajekt, GGD, Groenekruis-Domicura en Jeugdzorg. De installatie voldoet aan de eis Frisse Scholen Klasse A conform Agentschap NL.