Bredeschool Loovelden Huissen

Bredeschool Loovelden Huissen

Nieuwbouw van een multifunctioneel complex van 3.200 m2 met daarin een basisschool (16 groepen), peuterspeelzaal (1 groep), kinderdagverblijf met buitenschoolse opvang (5 groepen) en sport/speelzaal.