Brede Parkschool Vianen

Brede Parkschool Vianen

Nieuwbouw van een multifunctioneel gebouw met twee basisscholen, buitenschoolse opvang, kinderdagverblijf, peuterspeelzaal en gymlokalen. Het heeft een bruto vloeroppervlak van 3.533 m2. Het project is in bouwteamverband gerealiseerd. De werktuigbouwkundige installaties zijn tijdens de engineeringsfase dermate ontworpen dat deze geschikt zijn om er in de (nabije) toekomst een duurzamer en gasloos gebouw van te maken.