’t R@velijn

t R@velijn

Nieuwbouw van een middelbare school voor MAVO en VMBO met praktijk- en theorielokalen. Voor de nieuwbouw van deze vmbo school is een onderwijsconcept ontwikkeld dat uitgaat van een doorlopende leerlijn voor leerlingen van 12 tot 16 jaar. De cursus activiteiten vinden plaats in de leerdomeinen. Het leerdomein is de thuisbasis van de leerling en is een open ruimte met verschillende werkplekken. Hier is plaats voor klassikale instructie, samenwerken in groepen of zelfstandig geconcentreerd werken. De leerdomeinen staan in verbinding met drie grote praktijkruimten. De aula heeft de functie van ontmoetingsplaats / overblijfruimte en presentatieruimte. Het gebouw heeft een bruto vloeroppervlak van 6.200 m2. De installatie voldoet aan de eis Frisse Scholen Klasse B conform Agentschap NL.