Stadhuiscampus Tiel

Stadhuiscampus Tiel

Grootschalige verbouwing van een aantal gebouwen van de gemeentelijke campus te Tiel. Het bestaande stadhuis en de omliggende monumenten, het bestuurscentrum en Pand Visser zijn voorzien van de nieuwe inrichting. In totaal gaat het om 5.670 m2 bruto vloeroppervlak met ruimte voor 242 werkplekken. De eerste fase omvat een tweetal monumentale panden aan de Ambtmanstraat, waar de indeling is gewijzigd en alle afwerkingen en installaties zijn vernieuwd. Bij de ingreep zijn ook diverse (monumentale) constructies versterkt om de nieuwe situatie in stand te houden. In de vervolgfase zijn in een aantal etappes nog de verdiepingen en de begane grond, samen met het publieke gebied van het stadhuis aangepakt. Hierbij zijn de meeste oude tussenwanden van de kantoorruimten verwijderd, om grote open werkplekken te creëren. Naast constructieve ingrepen, nieuwe afwerkingen en installaties, is het gebouw voorzien van diverse akoestische voorzieningen.