Ruybosch Haaren

Ruybosch Haaren

Nieuwbouw van 24 wooneenheden voor bewoners met een verstandelijke beperking. Het totale project omvat een groepswoning en een tweetal appartementsgebouwen waarmee het de bedoeling is om bewoners een zo 'normaal' mogelijke woonomgeving te bieden. Het totaal bruto vloeroppervlak bedraagt 1.510 m2.