Kindcentrum De Kroevendonk Roosendaal

Kindcentrum De Kroevendonk Roosendaal

In opdracht van 'Stichting voor Protestants Christelijk Onderwijs Roosendaal' is integraal kindcentrum De Kroevendonk gerealiseerd. Het kindcentrum biedt onderdak aan 16 groepen, een kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang en de specialistische kinderopvang 'Wij Samen'. De totale oppervlakte van het kindcentrum bedraagt 3.200 m². Het kindcentrum heeft ook een groendak die een isolerende werking heeft, evenals een positieve werking op de natuur. Wij hebben in nieuwbouwschool de warmtepompen, CO2 gestuurde ventilatie en sanitaire voorzieningen geïnstalleerd. De door ons geïnstalleerde ventilatie en regeltechniek is volledig CO2 en temperatuur gestuurd op basis van de aanwezigheid van het aantal leerlingen.