KBS De Zandberg Breda

KBS De Zandberg Breda

Katholieke basisschool De Zandberg is gelegen in de gelijknamige woonwijk. De bestaande school is uitgebreid met lokalen, een sportvoorziening en multifunctionele ruimten ten behoeve van Kober Kinderopvang. De totale uitbreiding behelst 6 lokalen van 69 m2 bruto vloeroppervlak, de sportvoorziening bestaat uit één sportzaal en bedraagt 515 m2 bruto vloeroppervlak en de multifunctionele ruimte voor de buitenschoolse opvang is 110 m2 bruto vloeroppervlak groot. Totaal is de uitbreiding 1.315 m2 bruto vloeroppervlak.