IKC De Klimboom Arnhem

IKC De Klimboom Arnhem

Nieuwbouw van een integraal kindcentrum. Het is een bijna energieneutraal gebouw (BENG) met een basisschool, peuteropvang, speellokaal en buitenschoolse opvang.