Brede School Moesel

Brede School Moesel

Het project betreft nieuwbouw van een tweelaagse vervangende nieuwbouw van 2.200 m2 ten behoeve van een brede school met daarin opgenomen een basisschool en een kinderdagverblijf. Het gebouw bevat 13 lokalen bestemd voor de basisschool, 2 lokalen voor het kinderdagverblijf, 1 lokaal voor voor- en naschoolse opvang / educatie, 1 overblijflokaal, aula door vouwwand te scheiden van speellokaal, keuken, personeelsruimte en kantoorruimten. Duurzaamheidsmaatregelen en maatregelen voor een gezond binnenklimaat zijn uitgebreid toegepast.