Brede School De Sonnewijzer Son en Breugel

Brede School De Sonnewijzer Son en Breugel

Nieuwbouw brede school De Sonnewijzer biedt plaats aan circa 200 leerlingen, twee groepen kinderdagverblijf en drie groepen buitenschoolse opvang. De vervangende nieuwbouw werd gerealiseerd vlakbij de locatie van de oude school en is in harmonie met de omringende bosrijke natuur. Omdat het bestaande gebouw niet meer voldeed aan de eisen die het moderne onderwijs aan een schoolgebouw stelt, werd gekozen voor nieuwbouw. In het nieuwe gebouw is sprake van een open en transparante uitstraling. Ook is in het gebouw rekening gehouden met de speerpunten van het onderwijs op De Sonnewijzer: voor- en vroegschoolse educatie, lezen, differentiatie, extra ondersteuning, techniekonderwijs en Rots & Watertraining. Ook het samen vieren en creëren staat hoog in het vaandel van brede school De Sonnewijzer. Vandaar de flexibiliteit in het gebouw: zo kunnen de aula en de speelzaal samengevoegd worden tot één grote ruimte en kan de sportruimte tevens gebruikt worden voor toneel en theateruitvoeringen. Maar er zijn ook kleine ruimten op de gang, waar leerlingen afgezonderd van de klas kunnen werken als dit nodig is. Zowel de basisschool als KoreinKinderplein maken gebruik van het gebouw. En daar is in het ontwerp dan ook rekening mee gehouden. De school is een speelplaats, ontmoetingsplek, een park, kinderplein, straat, bos, museum, theater maar ook een dagelijks aangename en sociaal vormende ontmoetingsplaats. Het is een duurzaam en levensbesteding gebouw. De GPR-score is gemiddeld een 8,0 (ambitie was 7,0). Het item gezondheid scoort zelfs een 8,7 en energie een 7,9.