Basisschool Groen van Prinsterer

Basisschool Groen van Prinsterer

Verbouw/renovatie van Basisschool Groen van Prinsterer. Het is een school van 2.500 m2 voor basisonderwijs waarin zich leslokalen, algemene ruimten en een speellokaal bevinden. De school is een beeldbepalend gebouw in de stijl van het expressionisme en tot op heden vrij gaaf bewaard gebleven.