Duurzame trends en ontwikkelingen in de utiliteitsbouw 1024 693 willemsuden

Duurzame trends en ontwikkelingen in de utiliteitsbouw

De trends en ontwikkelingen in de utiliteitsbouw blijven maar komen. Vooral op het gebied van duurzaamheid is er een constante ontwikkeling binnen deze markt. Maar welke ontwikkelingen zijn relevant, en welke juist niet? In deze blog geven wij meer duidelijkheid wat betreft duurzaamheidstrends en ontwikkelingen in de utiliteitsbouw. Om een duidelijk beeld te geven van deze belangrijkste trends en ontwikkelingen hebben wij een overzicht gemaakt van de twee belangrijkste trends binnen de utiliteitsmarkt voor aankomende jaren.  

Natuurinclusief bouwen

Duurzaamheid wordt steeds belangrijker in onze samenleving. Er is in Nederland al jaren een verschuiving gaande wat betreft de nieuwe wet- en regelgeving omtrent duurzaamheid. Deze verschuiving is ook duidelijk merkbaar in de utiliteits- en woningbouw. Natuurinclusief bouwen en de stikstofreductie zijn belangrijke thema’s van de afgelopen jaren.

Natuurinclusief bouwen wordt al op kleine schaal toegepast in de utiliteitsbouw. Denk bijvoorbeeld aan een mos-sedumdak of variërende beplanting op een schoolplein. De aankomende jaren zal dit zich steeds meer ontwikkelen. De RVO en KNNV hebben een checklist opgesteld met verschillende verbeterpunten. Hieronder vind je een greep aan mogelijkheden uit deze checklist die, voor de meeste panden in de utiliteit, makkelijk te behalen zijn.

Naast een groendak zijn voor veel gebouwen in de utiliteit ook de volgende verbeteringen mogelijk:

  • Waar mogelijk muren bedekken met (klim)planten
  • Variërende vegetatie op het terrein plaatsen die rijk is aan bloeiende planten, nectar en stuifmeel in alle seizoenen
  • Zorg het hele jaar door voor voedsel voor vogels en habitats voor amfibieën en insecten. Denk bijvoorbeeld aan een insectenhotel of steenstapels
  • Koppel de hemelwaterafvoer van het riool, zodat het regenwater de natuur ingaat.
  • Een groen terrein (zonder gazons) die waterdoorlaatbaar zijn.

Deze voorbeelden zijn nog maar een greep uit de gehele checklist. Er zijn dus genoeg mogelijkheden om uw pand natuurinclusief te maken, onderscheidend vermogen te creëren en een steentje bij te dragen aan de natuur.

Gelijkspanning in de utiliteit

Bij Willems Uden zijn wij gespecialiseerd in werktuigbouwkundige-installaties. Echter komen we tijdens onze projecten vaak in aanraking met elektrotechnische-installaties. De trends op dat gebied kunnen weer invloed hebben op ons bedrijf en zijn dus ook van belang om in de gaten te houden. Een huidige trend binnen dat gebied is de groei van gelijkspanning binnen de utiliteit.

Normaal gesproken draaien de meeste gebouwen in de utiliteit, die zelf stroom opwekken, op wisselstroom. Deze wisselstroom (AC) moet met behulp van een omvormer worden omgezet naar gelijkspanning (DC), zodat bijvoorbeeld een elektrisch bedrijfsvoertuig opgeladen kan worden. De afgelopen jaren is er een trend te zien die zich de komende jaren hoogstwaarschijnlijk gaat voortzetten: het inzetten van gelijkstroom in plaats van wisselstroom.

TU Delft

De TU Delft heeft een aantal jaar geleden een energieneutraal onderwijsgebouw op de campus laten realiseren. Mede door de toepassing van gelijkspanning is het onderwijsgebouw energieneutraal.  Het voornaamste voordeel van gelijkspanning is de reductie van energieverlies, omdat er geen AC/DC-omvormers nodig zijn. Dit heeft tevens het voordeel dat er op materiaal kan worden bespaard, omdat er minder omvormers nodig zijn. In het geval van de TU Delft kan de energie, die wordt opgewekt met behulp van de 490 zonnepanelen, direct gebruikt worden. De gelijkstroom kan nu zonder energieverlies benut worden voor laptops, tablets, smartphones, ventilatie, USB-aansluitingen en verlichting in het gebouw. Het gelijkstroomnet is ontwikkeld in samenwerking met verschillende onderzoeksgroepen van de TU Delft.

Toepassing gelijkspanning

Gelijkspanning gaat een steeds grotere rol spelen, denk bijvoorbeeld aan de groei in zonnepanelen en elektrische bedrijfsvoertuigen. Batterijen van een elektrisch voertuig gebruiken namelijk ook DC in plaats van AC.

Er zijn verschillende gradaties waarop gelijkspanning ingezet kan worden in de utiliteit. In het laagste geval kan DC alleen worden gebruikt voor losse toepassingen. Een andere optie is dat er zowel DC als AC wordt gebruikt in een pand. Delen van het pand (bijvoorbeeld de kantine, zonnepanelen en elektrische bedrijfsvoertuigen) kunnen worden voorzien van gelijkstroom, terwijl de rest op wisselstroom werkt.

Wanneer het merendeel van het pand van gelijkspanning voorzien is, heeft dat verschillende voordelen. Het geeft de mogelijkheid tot het aansluiten van autoladers en zonnepanelen met minder materiaal, slijtage en daarnaast minder omvormingsverliezen. Doordat er minder DC/AC omvormers zijn, is er ook minder onderhoud nodig. Er zijn dus veel voordelen van gelijkspanning die bijdragen aan een duurzamere wereld.

Volgens ons zijn dit de belangrijkste en meest relevante duurzaamheidsontwikkelingen binnen de utiliteitsmarkt. Wil je meer weten over duurzaamheid en wat wij bij Willems Uden aan duurzaamheid doen? Kijk verder op onze site onder het kopje “onze specialismen” of neem contact met ons op voor vragen!