Vossius Gymnasium Amsterdam

Vossius Gymnasium Amsterdam

Combinatie van nieuwbouw en verbouw van een monumentaal schoolgebouw voor voortgezet onderwijs. Het Vossius Gymnasium in Amsterdam is gehuisvest in een iconisch monumentaal gebouw (rijksmonument) uit 1930. Het is een school voor ruim 800 leerlingen en heeft klaslokalen, BINAS-lokalen, een leerplein, een aula en kantoren. Tijdens de renovatie is de indeling van het gebouw geoptimaliseerd en omgebouwd (de oude gymzalen zijn omgebouwd tot een nieuwe kantine, extra lokalen en kantoren) zodat het gebouw effectiever gebruikt gaan worden in de toekomst. Daarnaast is er ook een aanvullende aanbouw gerealiseerd dat dient als leerplein. Maar niet alleen dat, het gymnasium heeft met deze verbouwing een nieuw elan en een fris schoolklimaat gekregen.